Skip to main content

Sorggruppe

Her i foråret har vi haft 2 sorggrupper kørende i Nykøbing kirkecenter, begge med fokus på folk, som har mistet en ægtefælle. Den 10. maj har vi sidste sorggruppe-møde i den ene gruppe og derefter går vi over til at have ”Cafè for efterladte”, hvor vi starter med at gå en tur sammen i ca en halv time, derefter samles vi i Nykøbing kirkecenter kl. 13.45, hvor vi får kaffe med brød og til sidst slutter vi af kl. 15-15.15 i Nykøbing kirke, hvor der er mulighed for at tænde et lys, synge en salme, lytte til en kort læsning og runde af med fadervor.

Det er tanken, at ”Cafè for efterladte” skal være et ”rum” for at mødes lidt mere løst, være sammen og få snakket, både om sorg og glæde og alt, hvad der kan fylde og man gerne vil dele, og samtidig er det tanken, at man kan tage de dele eller den del af samværet med, som man har lyst til. Ønsker man ikke at gå tur, kommer man bare direkte til kl. 13.45, hvor der kaffe og brød i kirkecentret, og ønsker man ikke at deltage i den korte afslutning i kirken, kan man undlade at deltage i dette.

Det er meningen at vi vil tilbyde et sted, hvor efterladte kan komme hver 14. dag og mødes i et afslappet miljø sammen. Man kan komme i ”Cafè for efterladte” ligeså længe, man ønsker. Og delta- gere fra begge de to grupper, som kører i forvejen er meget velkomne til at deltage og evt. lære hinanden at kende.
Vi vil aftale, hvor vi går tur, i udgangspunktet mødes vi i Nykøbing kirkecenter og går derfra, – men måske vil vi senere køre andre steder hen og mødes på vores dejlige ø, evt. kan der aftales sam- kørsel. Vi vil offentlige stederne hen ad vejen, så alle har mulighed for at følge med i, hvor vi mødes. Måske et smukt sted ude i dit eget sogn?

Vil du høre mere om sorggrupper?

Kontakt sognepræst Susanne Troelsgaard
Tlf + 45 29 62 35 46

Materiale