Skip to main content

Sogneaften

Sogneaften med Ivar Brændgaard mandag d. 30. oktober kl. 19.30

”Værdier, der ikke kan måles eller vejes eller købes for penge”

Regering efter regering sætter kampen for større materiel velstand øverst på dagsordenen. Det jager vort samfund efter. Men det koster. Større arbejdspres, mere stress. Og det fører til en evig lykkejagt. Mange mennesker bliver ulykkelige, når de ikke når deres drømmes mål, men bliver slået ud af kurs af uheld, sygdom og ulykker. Kristendommens svar er, at der findes andre værdier at kæmpe for. Det er tilmed helt gratis værdier, der kan give mening og glæde i tilværelsen.

Disse værdier sætter et andet fortegn for det liv, der skal stræbes efter og for de forventninger, der kan stilles. Det er dem, der skal bære, når sygdom og død trænger sig på.

Ivar Brændgaard giver markante bud på de kristne værdier, der kan bære i både medgang og modgang. Der øses af et levet livs erfaringer og der gives eksempelfortællinger, der har mulighed for at fæste sig i hukommelsen.

Ivar Brændgaard, Sprogofficer, uddannet cand.theol., forstander for Haslev udvidede Højskole 1980-88, direktør for TV MIDTVEST 1988 – 2016. Vikarpræst i 10 forskellige sogne 2017 – 2021. Formand for Kristeligt Dagblads bestyrelse 2013 – 2020.

Entré inkl. kaffe og brød: 30 kr.

Sogneaften med Nykøbing Kirkes store kor onsdag d. 22. november kl. 19.30

“Denne aften kommer til at have sangen i fokus. Dels er der gamle, kendte fællessange på programmet, men vi skal også lære nogle nye. Og så har kirkens Store Kor nogle sange og salmer med, som vi vil synge for jer. Sangene og salmerne vil blive præsenteret og kommenteret af vores kirkemusiker, Torben Aas Kjær.”

Kaffe inkl. brød: 30 kr.

Sogneaften med “Mors rok” tirsdag d. 25. januar kl. 19.30

“Jeppe Aakjær – Liv og Sang fra Aakjær til Jenle”

Jeppe Aakjær er i dag mest kendt for sine smukke og poetiske sange om folk og fædreland, naturen og kærligheden. Men med til billedet hører hans glødende engagement som debattør, agitator og samfundsrevser. Jeppe Aakjær var en oprører, der sågar måtte i fængsel for sine holdninger.

Han forbandede krig, diktatur, undertrykkelse, social fornedrelse og religiøs formørkelse.

Han kæmpede for naturbeskyttelse, fred, demokrati, politisk og åndelig frigørelse og social retfærdighed.

Aakjær var en stærk stemme i sin samtid og en kilde til inspiration for sin eftertid. Hans tekster og temaer reflekterer de selvsamme modsætninger og menneskelige grundvilkår som vi – alle historiske forskelle til trods – kæmper med i dag. Derfor er han stadig brændende aktuel…

Aakjærs livshistorie er en inspirerende fortælling om en mønsterbryder, der med ukuelig fremtidstro og optimisme kastede sin livskraft og begavelse ind i kampen for et bedre og mere retfærdigt samfund for de mange.

I foredraget tages publikum ved hånden. Sammen går vi ad Jeppes livsvej fra barndoms- landet i Aakjær til Jenle. Undervejs gøres ophold på steder, der har betydning for forfatterskabet: Hjemmet, skolen, kirken, heden, højen, arresten, kasernen, København og Jenle – alt sammen smukt visualiseret på et 2 x 3 m stort bagtæppe malet af billedkunstneren Ole Finn.

Gennem sang og fortælling lægges nye brikker til forståelsen af digteren og mennesket Jeppe Aakjær, hans betydning i samtiden og det vi kan lære af Aakjær i dag.

Kaffe inkl. brød: 30 kr.

Sogneaften med Christian torsdag d. 22. februar kl. 19.30

“Kan jeg få 12 i de 10 bud?” – Synd og skam i en perfektionskultur

”Jeg føler mig forkert, selvom jeg forsøger at gøre alting rigtigt”. Det er desværre ikke sjældent, man kan høre et ungt menneske diagnosticere sig selv sådan i dag. En diagnose af skam. En følelse af en helt grundlæggende utilstrækkelighed. Men det er jo også en hverdagsformulering af det, kristendommen kalder syndserkendelse. Den forfærdelige, selvbebrejdende og selvudslettende følelse af aldrig at kunne leve op til idealet. Man kan sige, at de kristne har haft god tid til at øve sig. Men netop derfor har kristendommen også nogle gennemtænkte bud på en løsning på denne diagnose.

Christian Hjortkjær er ph.d. og højskolelærer på Silkeborg Højskole

Kaffe inkl. brød: 30 kr.