Skip to main content
Mette Moesgaard Jørgensen

Mette Moesgaard Jørgensen

Sognepræst og Provst

Træffes ikke mandag

Send sikker post her

Lars Højlund

Lars Højlund

Sognepræst

Træffes ikke onsdag

Send sikker post her

Astrid Glargaard

Astrid Glargaard

Sognepræst

Træffes ikke fredag

Send sikker post her

Peder Hald Jensen

Peder Hald Jensen

Sognepræst

Træffes ikke mandag

Send sikker post her

Anna-Marie Sloth

Anna-Marie Sloth

Præstevikar

Træffes ikke mandag

Send sikker post her

Birgitte Bonde

Birgitte Bonde

Organist

Dan Frederiksen

Dan Frederiksen

Kordegn

Anni Gade Larsen

Anni Gade Larsen

Kordegn

Anita Munkholm Sørensen

Anita Munkholm Sørensen

Sognemedhjælper

Carsten Smith

Carsten Smith

Kirkesanger

Søren Trab Christensen

Søren Trab Christensen

Kirkegårdsleder

Gitte Brusgård

Gitte Brusgård

Kirkegårdsmedarbejder

Peter Dahlsgaard

Peter Dahlsgaard

Kirkegårdsmedarbejder

Mathilde Simonsen

Mathilde Simonsen

Kirkegårdsmedarbejder

Benny Mogensen

Benny Mogensen

Kirkegårdsmedarbejder