Skip to main content

Gravstedstyper

Det er vigtigt, at valg af gravsted foregår på kirkegården med rådgivning af kirkegårdens personale. Tag kontakt til Kirkegårdskontoret, og lav en aftale om fremvisning af kirkegården og de mange forskellige muligheder.

Selv om døden er en helt naturlig del af livets cyklus, kan det være et svært emne at tale om. Ofte forsøger vi at undgå de svære emner, men hvis vi i stedet øver os i at forholde os til emner som døden, forholder vi os samtidig til at fylde livet med indhold og glæde, mens vi har det. Alle mennesker har mål, de vil opnå, ting, der skal prøves og oplevelser, der skal berige deres liv og jo mere indholdsrigt liv man har haft, jo mere afklaret er man med at forlade det.

Er der behov for et gravsted?

Døden er en naturlig del af livets cyklus, men kan være et svært emne at tale om.

Gravstedet har to primære funktioner. Det ene er mindested og det andet er sorgbearbejdelse. Et gravsted kan derfor være med til at hjælpe de efterladte videre.

Hvis det er muligt, kan det være en god ide, at hjælpe pårørende på vej, ved at tage stilling til om man ønsker at blive brændt eller jordbegravet. På den måde er valget af gravsted allerede sat i gang.

Urne- eller kistenedsættelse?

På Nykøbing Mors kirkegård, har vi besluttet at fjerne betegnelserne urnegravsted og kistegravsted. Disse er med til at skabe en utilsigtet differentiering af begravelsesform, gravstedsvalg og placering. Vi vil fremadrettet sælge gravsteder, med fokus på de pårørende, så de vælger det sted, der føles rigtigt, både med hensyn til placering og udtryk.

Urner kan nedsættes i alle gravsteder. Kister er mere begrænsede især på grund af deres størrelse (der findes gravstedstyper kun til urner), men kan nedsættes på den største del af kirkegården.

Græsgravsteder og alle de gravsteder, der kun er til urner, er underlagt obligatorisk vedligehold. Det betyder gravstedet vedligeholdes af kirkegården. Denne ydelse kan ikke fravælges.

Kirkegården er for de levende?

Kirkegården er i gang med en omlægning, hvor der kommer flere græsgravsteder og kirkegården får generelt et grønnere udtryk.

Dette med udgangspunkt i at kirkegården er for de levende. Selvom det er en begravelsesplads, vor de døde bliver begravet, er det de pårørende/efterladte, der skal håndtere det at have mistet. Og det er dem der fremadrettet skal besøge gravstedet – derfor er det vigtigt at omgivelserne, stedet og det grønne udtryk ”giver mening”.

Hvilke overvejelser skal man have omkring valg af gravsted?

Når man vælger et gravsted, skal man både overveje hvilket område på kirkegården det skal være og om det grønne udtryk i området, føles ”rigtigt”. Man skal også overveje hvilke muligheder gravstedet skal byde på – må man plante? Kan man sætte effekter som fuglebade, lygter o.lign? kan man selv anlægge gravstedet? kan man selv renholde gravstedet? Skal gravstedet være i et område, hvor bekendte eller andre familiemedlemmer er begravet?

Disse og andre forhold skal man overveje og tage stilling til. Valg af gravsted kan være en proces eller måske rettere, det kan være en god ide at gøre gravstedsvalget til en proces, da konsekvensen af beslutningen strækker langt frem i tiden.

Er det dyrt?

Det er individuelt, hvad der opfattes som dyrt og den endelige pris afhænger af, hvilke ydelser (f.eks. vedligehold, blomster, gran) der vælges til gravstedet. Brugsretten skal man betale. Prisniveau fremgår af det nedenstående.

Et gravsted, hvor der er plads til to kister, uden diverse ydelser, koster under kr 5.000, – for 20 år.
Et gravsted, hvor der kun er plads til to urner inklusiv obligatorisk vedligehold koster lidt over kr 5.000, – for 10 år.

Da der findes utallige kombinationer og muligheder, skal man kontakte kirkegårdskontoret og få et tilbud ud fra de specifikke ønsker.

Kontakt Kirkegårdskontoret

Fredensvej 10,
7900 Nykøbing Mors

Kirkegårdsleder: Søren Trab Christensen
Træffetid: Mandag-fredag kl. 11.00-12.00, torsdag tillige kl. 16.00-17.00

Søren Trab
Christensen

Kirkegårdsleder

Tlf: +45 97 72 08 64
nykoebing-m-kirkegaard@mail.dk