Forside

Nykøbing Mors Kirke

VELKOMMEN


Nykøbing Mors Kirke ligger midt i byen - en kirke, der er nær i hverdag og fest.

Nykøbing Mors Kirke og Kirkecenteret danner rammer om mange forskellige gudstjenester, koncerter og aktiviteter.

Her på siden kan du finde meget mere om vores arrangementer.

Vil du være med i sorggruppen? 

Læs mere her:

Menighedsrådsvalg 2020

Det nye menighedsråd er nu konstitueret. Menighedsrådet tiltræder 1. søndag i advent d. 29. november 2020. Følgende er valgt:


Formand: Karsten Konradsen
 

Næstformand: Sten Erhardsen 

Kirkeværge: Sten Erhardsen

Kasserer: Frede Østergaard

Kontaktperson: Susanne Jørgensen

Bygningskyndig: Jens Kobæk

Konfirmation 2021


Se info her!


Retningslinjer - Covid-19


Se info her!

AFLYSNINGER!


På grund af det høje incidenstal i Morsø Kommune, aflyses alle arrangementer i kirken og kirkecenteret indtil 2. januar - dog undtaget gudstjenester, kirkelige handlinger, sorgruppe

og konfirmandundervisning.


Aflyst er:

 • Kirkefrokost 29/11
 • Torsdagssamvær 3/12
 • Koncert med Ann-Mette Elten 4/12
 • Odd fellow logens julekoncert 9/12 - OBS! koncerten kan høres i radioen kl. 19.30 (Radio Limfjord Slager 107,3 MHz)
 • Luciaandagt i kirken 11/12
 • Koncert med Jesper Lundgaard 15/12

Retningslinjer Covid-19


Krav om mundbind gælder også folkekirken


Fra torsdag den 29. oktober skal der bæres mundbind eller visir i folkekirkens lokaler med offentlig adgang. Det vil sige i kirken, kapellet og kirkecenteret. Det gælder alle ansatte, frivillige, deltagere og besøgende på 12 år og derover.


Hvilke regler gælder?


 • Når du går ind og ud, skal du bære mundbind eller visir. Ligeledes når du bevæger dig rundt i lokalet. Du behøver
  ikke mundbind eller visir under selve gudstjenesten.


 • Ved alle aktiviteter i kirken, kirkegården og kirkens lokaler, gælder det normale forsamlingsforbud ikke. Det afhænger af lokalernes størrelse. Dog gælder det udendørs, hvor vi max. må forsamles 50 personer. Derfor beder vi alle om, at forlade kirkens område umiddelbart efter handlingen - husk afstandsreglen! Vær opmærksom på, at reglen også gælder ved bisættelse og begravelse, hvorfor kun 50 pers. må følge kisten ud af kirken.


 • Husk afstandreglerne!
  Når vi synger, skal vi holde 2 meters afstand. Når vi ikke synger, skal vi holde 1 meters afstand. Afstandsreglen gælder ved alle arrangementer - også når vi går ind og ud! Undtaget fra denne regel, er personer fra samme husstand, eller personer i daglig tæt kontakt.


 • Husk at bruge håndsprit!
  Både når du kommer ind i lokalet, inden du spiser/drikker og efter toiletbesøg.


Kunstudstilling


Se billedkunstner Simon Aaens smukke kunstudstilling 


"Naturens skønhed trækker himmelen ned til os!" i kirkecenteret.


Udstilling 07.10.2020 - 30.11.2020


Se mere her

Center for Folkekirkens Familiestøtte blev født som idé i 2011 af stiftets diakoniudvalg. Formålet er at hjælpe familier, der har problemer med at få struktur på hverdagen. Men ikke store nok problemer til at få hjælp fra kommunen. Målet er, at børn får en så god opvækst, at grundlaget for et godt voksenliv forbedres.


Er DU en del af en børnefamilie?

Har du udfordringer med at få styr på hverdagen?

Eller har du lyst til at være frivillig?

Så kontakt vores koordinator i Morsø Provsti:


Ulla Andersen

ufa@km.dk

Tlf.: 51 34 11 75