Skip to main content

Folkekirkens Familiestøtte

Nykøbing Mors sogn er medejere af Folkekirkens Familiestøtte.

Folkekirkens Familiestøtte henvender sig til forældre – uanset trosretning – med hjemmeboende børn mellem 0-17 år. Familier med udfordringer der ikke er store nok til at kommunen tager over, men store nok til at skabe frustrationer i hverdagen. Gennem Folkekirkens familiestøtte kan I få tildelt en forældreven en tid, til at få sat struktur på familielivet. Her er nogle eksempler på situationer, hvor en Forældreven kan være en god støtte for forældre:

Det gode måltid – hvordan får vi skabt gode rammer om et hyggeligt måltid?

Pligter/opgaver – hvordan får jeg mine børn til at hjælpe mere til derhjemme?

Putteritualer – hvordan får vi lavet en god afslutning på dagen?

Alene med det hele efter skilsmisse, stress eller sygdom – hvordan får vi en ny hverdag til at fungere?

Usikkerhed – gør jeg/vi det godt nok som far/mor/forældre?

Kontakt vores koordinator

Er DU en del af en børnefamilie? Har du udfordringer med at få styr på hverdagen? Eller har du lyst til at være frivillig?

Læs om projektets start og se små videoer og læs mere på vores hjemmeside: www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Malene Dalgaard

Koordinator

Tlf.: 51 34 11 75

madal@km.dk