Skip to main content

Tødsø Kirke

Kirken ligger midt i landsbyen Tødsø 5 kilometer fra Nykøbing.

Tødsø kirkes kor og skib er romanske, mens tårnet er sengotisk. Kirken har tidligere haft våbenhus, men i dag er indgangen til kirken gennem tårnrummet.

Murene er omsatte og vinduerne udvidet. I korets og i skibets nordside findes to romanske vinduer.

Den nederste del af det sengotisk tårn er opført af udflyttede kvadersten fra den oprindelige vestgavl. Resten er opført af munkesten. Der er to glamhuller i hvert verdenshjørne. Taget vender »forkert« med gavle mod nord og syd. Initialerne N C Q E M B og årstallet 1803 står for Niels C. Quistgaard og Ellen Margrethe Bang.

Døbefonten

Døbefondet er romansk og sikkert jævnaldrende med kirken, den er af Thybo-typen og har firkløver kumme. I fonden står der et ottekantet fad af tin fra 1729 og en nyere kande, også af tin.

Kirkens altersølv

Alterkalk skænket i 1696 af Henrik Gyldenstjerne til Boltinggaard og Anne Hedvig Kula.

Knoppen med det indgraverede IHESVS stammer dog fra 1550.

Disken blev givet sammen med kalken.

Alterstagerne stammer fra omkring 1625.

Prædikestolen

Prædikestolen med malet Aarstal 1600, måske skåret samtidig med altertavlen.

På prædikestolen ses Moses, de fire evangelister og Johannes Døberen. Indskrifter er nye. Gethsemane fra Topfeltet, opbevares nu på Dueholm Kloster.

Degnestol

Degnestolen blev snedkereret 1719 af Christian Didrichsen Schytte.

Alterbordet

Alterbord, romansk, fritstående, sat af Granitkvadre. På den over 145 cm lange bagside findes en firkantet Gemmeniche overdækket af en flad marksten. På de tre andre sider er plader, som består af kvadre. I 1808 undersøgte præsten alterbordet og fandt en tom helgengrav, 31 × 20 cm, uden dæksten.

 

Altertavle

Altertavlen er fra 1648 i renæssancestil og malet af Rasmus Jensen Thrane.

Krucifiks

Krucifikset den lidende Kristus er gotisk og fra forrige århundrede

Kalkmaleri

Kalkmaleri med fremstilling af Noas Ark fra o. 1550.

Det blev fundet ved en restaurering af kirken i 1972-74.

Gravligger

På nordvæggen er der indmuret en gravligger, som oprindeligt har været placeret i gulvet. Og lagt til minde om Provst Peder Pedersen Harre. Indskriften fortæller, at han var præst her i 52 år og provst i 32 år. Dødsåret mangler, sikkert fordi han selv har bekostet stenen.

Portal

Det mest spektakulære er sikkert portalen ved kirkens tilmurede syddør. Portalen flankeres af to søjler med base og kapitæl, kapitælerne bærer en konsolsten, hvorpå der dannes en bue, der indrammer et tympanon uden indskrift.

Gravsten

Ved sydsiden af tårnet ligger der en romansk gravsten, og ved indgangen til tårnet ses to gravsten med indhuggede kors i forskellige former, de blev fundet under trappen til prædikestolen ved en restaurering.

Messehagel

Messehagel: nævnt 1683. Af rødblommet Damask med Kors af Sølvsnore.

Kirkeklokkerne

Den gamle klokke er fra det 15. århundrede. Den har støbemærke for P.L.P.

Kirken har fået en klokke mere i 2012 skænket af: A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC.KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL.

Kirkeskib

Kirkeskibet er en model af Cutty Sark – en berømt skotsk klipper bygget i 1869 som fragtskib til at hente te fra Kina til England. Nu museumsskib i tørdok i Greenwich i England.

I efteråret 2014 skænkede Bodil og Godtfred Munk disse 2 skibe til Tødsø Kirke.
Begge skibe er bygget af Godtfred Munk, der, efter han gik på efterløn, begyndte at bygge skibsmodeller.
Efter en nænsom renovering blev begge skibe indviet 29. september 2015 i forbindelse arrangementet ”Alle kirker synger”.
Godtfred Munk nåede ikke selv at se skibene i kirken, da han døde 22. december 2014.

Det grønne sejlskib er en model af skibstypen Bark, der har fået navnet Margrethe – Bodil Munks mellemnavn. Skibet står i en montre i konfirmandstuen.

Diget mod vest