Skip to main content
Karsten Konradsen

Karsten Konradsen

Formand

Sten Odgaard Erhardsen

Sten Odgaard Erhardsen

Næstformand, kirkeværge - Nykøbing

Ann-Lisbeth Højgaard Bech

Ann-Lisbeth Højgaard Bech

Kirkeværge - Tødsø

Frede Østergaard

Frede Østergaard

Kasserer

Jens Kristian Jensen Kobæk

Jens Kristian Jensen Kobæk

Bygningssagkyndig

Susanne Jørgensen

Susanne Jørgensen

Menigt medlem

Steen Jensen

Steen Jensen

Menigt medlem

Karen Margrethe Diget

Karen Margrethe Diget

Menigt medlem

Gitte Grymer

Gitte Grymer

Menigt medlem

Lilly Marie Hvass

Lilly Marie Hvass

Menigt medlem

Kurt Dam Jensen

Kurt Dam Jensen

Menigt medlem

Anne Mette Schrader

Anne Mette Schrader

Menigt medlem

Anette Sørensen

Anette Sørensen

Menigt medlem

Bente Dahl Andersen

Bente Dahl Andersen

Menigt medlem

Mette Moesgaard Jørgensen

Mette Moesgaard Jørgensen

Sognepræst og Provst

Træffes ikke mandag

Send sikker post her

Astrid Glargaard

Astrid Glargaard

Sognepræst

Træffes ikke fredag

Send sikker post her

Sigrid Wilbrandt Kjær

Sigrid Wilbrandt Kjær

Sognepræst

Træffes ikke fredag

Send sikker post her