Skip to main content

Dåb ved Nykøbing Mors Kirke

Ved dåben modtager vi alle Guds løfte om, at han med sin kærlighed, ånd og velsignelse altid vil følge os som sit eget barn. Ved dåben bliver vi derfor sat ind i en større sammenhæng og er en del af det kristne fællesskab. Det er dåbens gave, som forældre og faddere ved barnedåb siger ja til på barnets vegne.

Om dåben

Ved Nykøbing Mors Kirke kan man blive døbt ved højmessen hver søn- og helligdag eller den sidste lørdag i måneden, juli og december undtaget. Når man ønsker dåb, skal man rette henvendelse til kirkekontoret for at aftale en dato. Inden dåben skal præsten, der skal døbe barnet, have en samtale med forældrene og evt. også fadderne. Ved samtalen fortæller præsten nærmere om, hvordan selve gudstjenesten og dåben foregår.

Mere information

Anordning om dåb i folkekirken på Retsinformation.dk
Borger.dk om fødselsregistrering og navngivning
Kirkeministeriet om dåb

Hvad skal du gøre?

Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes. Det kaldes en fødselsanmeldelse. Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen. Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for anmeldelse. Dette gør I ved først at kontakte kirkekontoret eller præsten i det sogn, hvor I bor og få et personnummer til barnet.

Herefter udfylder moren til barnet en fødselsanmeldelse på borger.dk med NemID. Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren til barnet inden for 28 dage efter fødslen udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring på borger.dk. Hvis erklæringen ikke bliver udfyldt inden for 28 dage, indleder statsamtet en faderskabssag.

Navnet

Barnet skal navngives inden seks måneder. Navngivning kan ske i forbindelse med dåb ved at oplyse det ønskede navn til kirkekontoret eller præsten. Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde en blanket via NemID på borger.dk.

Du kan søge efter godkendte navne og finde inspiration på Ankestyrelsens hjemmeside. Hvis du ikke kan fremsende digitale meddelelser eller ikke har et NemID, så kan du få de nødvendige blanketter på kirkekontoret.

Faddere

Fadderne skal selv være døbt, og der skal være mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Faddere kan være familiemedlemmer eller venner.

En fadder er vidne til dåben og skal ”tilse at barnet vokser op i den kristne tro”. Det er en opgave, som fadderne påtager sig sammen med forældrene ved f.eks. at tage barnet med til børnekirke, læse bibelhistorier, synge salmer og sige Fadervor sammen. En gudmor eller gudfar er den person, der bærer barnet til dåben. Det er oftest en af forældrene eller en fadder. Du skal give kirkekontoret eller præsten oplysninger om faddernes navne og adresser.