Skip to main content

Biodiversitet – ”vild med vilje”.

Kirkegården afspejler det omkringliggende samfund. Lige nu fylder biodiversitet meget i samfundsdebatten, og dette afspejles på kirkegården.

Biodiversitet er overordnet set, den brede mangfoldighed af liv i alle jordens naturtyper.

Truslen mod biodiversiteten. Naturen mangler plads. Manglen på plads og ødelæggelsen af levesteder, er den primære årsag til tilbagegangen i biodiversiteten.

I bund og grund kan truslen beskrives med et ord – mennesket!  – på trods af naturen, uden modkrav, leverer mad, medicin, luft og vand til mennesket og dermed sikrer dets eksistens.

 Mennesket har evnen og magten til at overtage plads og udnytte denne plads, som man ønsker det. Dette gør hverken planter eller dyr. Hvis man har eksempler på dette, skyldes det kun, mennesket har indført en art der ikke er hjemmehørende og som derved forskubber den naturlige balance (det findes der mange eksempler på).

Mennesket kan, eller vil, ikke redde naturen, men burde i det mindste udvise ordentlighed og forståelse.

Giv noget af pladsen tilbage. Så når du kommer på kirkegården fremover og ser områder med langt græs, vilde blomster og dødt ved. Så er det ikke et udtryk for sløseri eller manglende pleje. Så handler det om, vi er parate til, at give lidt plads tilbage.

I områderne, hvor græsset får lov at gro, vil der med tiden indfinde sig forskellige urter, og de vil blive til små oaser med varieret vegetation. Det lange græs opfanger blade og frugter. På den måde skabes et godt fødegrundlag for insekter og fugle.

Områderne er primært valgt omkring træer. På den måde beskyttes træernes rodzone mod færdsel og stammerne mod påkørselsskader.

Ved at øge biodiversiteten, øges oplevelsen for dem der går en tur på kirkegården.

                                          Velkommen til Nykøbing Mors Kirkegård!

Leave a Reply