Valg af gravsted - urne

Nykøbing Mors Kirke

Urnegravsteder
Traditionelt urnegravsted med plantebed

Afdelingens præg:

Et traditionelt urnegravstedsområde med mulighed for personligt præg. Der er mulighed for at plante i det lille bed samt sætte personlige effekter på gravstedet.

Væsentlige klausuler:

Obligatorisk udvidet pleje og vedligehold. Der må kun plantes i det lille plantebed. Gravstenens størrelse.

Priseksempel:

Urnegravsted med 2 urnepladser

Brugsret kr. 50,11 for 2 pladser pr. år (for ikke-medlemmer af folkekirken kr. 318,28 for 2 pladser pr. år).

Servitut: Obligatoriske ydelser kr. 450,96 pr. år.

I alt kr. 501,07 for 2 pladser pr. år.

Ved erhvervelse skal man altid betale for en fredningsperiode på 10 år.


Fællesplænen

Afdelingens præg:

Anonymt urnegravsted uden hæk og gravsten. Området er beplantet med græs. Afskårne buketter skal placeres på den dertil indrettede plads.

Væsentlige klausuler:

Obligatorisk udvidet pleje og vedligehold. Læggeplads for blomster. Ingen hæk eller gravminder. Gravstedet kan ikke fornys.

Priseksempel:

1 urneplads.

Brugsret kr. 27,05 pr. plads pr. år (for ikke-medlemmer af folkekirken kr. 159,14 pr. plads pr. år).

Servitut: Obligatoriske ydelser kr. 371,45 pr. år.

I alt kr. 398,50 pr. plads pr. år.

Ved erhvervelse skal man betale for en fredningsperiode på 10 år.


Traditionelt urnegravsted med bunddække

Afdelingens præg:

Gravstederne er dækket med bunddække og omkranset af lave takshække. Der er mulighed for at sætte vaser med afskårne buketter.

Væsentlige klausuler:

Obligatorisk udvidet pleje og vedligehold, dvs. kirkegården passer gravstedet. Bunddække i gravstederne. Ingen beplantning. Gravstenens størrelse.

Priseksempel:

Urnegravsted med 2 urnepladser

Brugsret kr. 50,11 for 2 pladser pr. år (for ikke-medlemmer af folkekirken kr. 318,28 for 2 pladser pr. år).

Servitut: Obligatoriske ydelser kr. 450,96 pr. år.

I alt kr. 501,07 for 2 pladser pr. år.

Ved erhvervelse skal man betale for en fredningsperiode på 10 år.


Urnegravsted med ral

Afdelingens præg:

Urnegravsteder med ral med sparsom beplantning. Der er dog mulighed for sparsom beplantning.

Væsentlige klausuler:

Obligatorisk udvidet pleje og vedligehold. Gravstenens størrelse.

Priseksempel:

Urnegravsted med 2 urnepladser

Brugsret kr. 50,11 for 2 pladser pr. år (for ikke-medlemmer af folkekirken kr. 318,28 for 2 pladser pr. år).

Servitut: Obligatoriske ydelser kr.450,96 pr. år.

I alt kr. 501,07 for 2 pladser pr. år.

Ved erhvervelse skal man betale for en fredningsperiode på 10 år.


Staudegravsteder

Afdelingens præg:

Gravsteder der integreres i et staudeanlæg. Der er mulighed for at sætte vaser med afskårne buketter.

Væsentlige klausuler:

Kirkegården ejer og vedligeholder stauderne. Der er obligatorisk udvidet pleje og vedligehold på gravstederne. Ingen personlige effekter eller beplantning.

Priseksempel:

Urnegravsted med 2 urnepladser

Brugsret kr. 50,11 for 2 pladser pr. år (for ikke-medlemmer af folkekirken kr. 318,28 for 2 pladser pr. år).

Servitut: Obligatoriske ydelser kr. 530,64 pr. år.

I alt kr. 580,75 for 2 pladser pr. år.

Ved erhvervelse skal man betale for en fredningsperiode på 10 år.

Plade i plæne

Afdelingens præg:

Græsbelagt område med et markant træ som centrum. Der er mulighed for at sætte vaser med afskårne buketter.

Væsentlige klausuler:

Obligatorisk udvidet pleje og vedligehold. Ingen hæk, personlige effekter eller beplantning.

Priseksempel:

Urnegravsted med 2 urnepladser

Brugsret kr. 50,11 for 2 pladser pr. år (for ikke-medlemmer af folkekirken kr. 318,28 for 2 pladser pr. år).

Servitut: Obligatoriske ydelser kr. 440,10 pr. år.

I alt kr. 490,21 for 2 pladser pr. år.

Ved erhvervelse skal man betale for en fredningsperiode på 10 år.Kontakt KirkegårdskontoretKirkegårdskontoret

Fredensvej 10

7900 Nykøbing Mors


Tlf.: 97 72 08 64


E-mail: nykoebing-m-kirkegaard@mail.dk


Kirkegårdsleder Søren Trab Christensen

Træffetid: Mandag-fredag kl. 11.00-12.00, torsdag tillige kl. 16.00-17.00 


 


Kirkegårdskapellet

Tingvej 2

7900 Nykøbing Mors