Valg af gravsted - kiste

Nykøbing Mors Kirke


Kistegravsteder


Et kistegravsted kan have 1, 2, 3 eller flere pladser. Når der begraves i et eksisterende kistegravsted bliver den ene sidehæk af praktiske grunde fjernet. Den erstattes med en ny. Planter og andre effekter fra gravstedet opbevares, indtil gravstedet skal reetableres. Anlæg og reetablering foregår kun efter aftale med gravstedsejer.

Bemærk at urner kan nedsættes i kistegravsteder.

Traditionelt kistegravsted omkranset af thujahæk

Afdelingens præg:

Traditionelt kistegravstedsområde med individuel beplantning og personligt præg.

Vedligeholdelse:

Som udgangspunkt passer man selv gravstedet. Man kan vælge at lade kirkegården stå for vedligehold. Der kan indgås årlige eller flerårige aftaler.

Væsentlige klausuler:

Ingen

Priseksempel:

Kistegravsted med 1 kisteplads

Brugsret kr. 120,09 pr. plads pr. år. (For ikke med-lemmer af folkekirken kr. 706,44 pr. plads pr. år.)

Ved erhvervelse skal man altid betale for en fredningsperiode på 20 år.

Staudegravsted

Staudegravsted

Afdelingens præg:

Kistegravsted (og urnegravsted) integreret i et staudeanlæg. Der er mulighed for at sætte vaser med afskårne buketter.

Væsentlige klausuler:

Kirkegården ejer og vedligeholder stauderne. Der er obligatorisk udvidet pleje og vedligehold på gravstederne. Ingen personlige effekter eller beplantning.

Priseksempel:

Kistegravsted med 2 kistepladser.

Brugsret kr. 223,19 for 2 pladser pr. år (for ikke-med-lemmer af folkekirken kr. 1.312,88 for 2 pladser pr. år)

Servitut: Obligatoriske ydelser kr. 1.056,63 pr. år.

I alt kr. 1.279,82 for 2 pladser pr. år.

Ved erhvervelse skal man altid betale for en fredningsperiode på 20 år.


Græsgravsted - kombination plæne med lille bed

Afdelingens præg:

Afdelingen er lagt ud som park. Mellem de traditionelle kistegravsteder er der mulighed for at etablere græsgravsteder. Der er mulighed for at plante omkring stenen og sætte personlige effekter.

Væsentlige klausuler: 

Obligatorisk udvidet pleje og vedligehold, dvs. kirkegården passer gravstedet. 

Priseksempel:

Kistegravsted med 2 kistepladser.

Brugsret kr. 223,19 for 2 pladser pr. år (for ikke-med-lemmer af folkekirken kr. 1.312,88 for 2 pladser pr. år).

Servitut: Obligatoriske ydelser kr. 1.203,98 pr. år.

I alt kr. 1.427,17 for 2 pladser pr. år.

Ved erhvervelse skal man betale for en frednings-periode på 20 år.


Anonyme kistegravsteder

Afdelingens præg:

Anonyme gravsteder i græs uden hæk og gravsten.

Væsentlige klausuler:

Obligatorisk udvidet pleje og vedligehold.  Ingen gravsten. Ingen personlige effekter. Gravstedet kan ikke fornys.

Priseksempel:

Kistegravsted med 1 kisteplads.

Brugsret kr. 120,09 pr. plads pr. år (for ikke-medlemmer af folkekirken kr. 706,44 pr. plads pr. år)

Servitut: Obligatoriske ydelser kr. 470,94 pr. år.

I alt kr. 591,03 pr. plads pr. år.

Ved erhvervelse skal man altid betale for en fredningsperiode på 20 år.
Kontakt KirkegårdskontoretKirkegårdskontoret

Fredensvej 10

7900 Nykøbing Mors


Tlf.: 97 72 08 64


E-mail: nykoebing-m-kirkegaard@mail.dk


Kirkegårdsleder Søren Trab Christensen

Træffetid: Mandag-fredag kl. 11.00-12.00, torsdag tillige kl. 16.00-17.00 


 


Kirkegårdskapellet

Tingvej 2

7900 Nykøbing Mors