Sogneaften

Nykøbing Mors Kirke

Sogneaften 27. september 2022 kl. 19.30


Er den nye Højskolesangbog god?


Det vil vi gennem fællessang prøve at blive klogere på tirsdag d. 27. september, hvor vi sammen med organist Kristian Mogensen skal synge fra den nye Højskolesangbog. Vi skal synge nogle af de skøreste og bedste, der er kommet med. Nogle vil være helt nye, som du måske - måske ikke - allerede er stødt på. Andre vil være "gamle" kendte sange, som først er kommet med nu.
Vi skal også synge et par stykker, som ikke kom med, men som måske burde være taget med?
Endelig bliver der måske også mulighed for at ønske fra sangbogen. Og de fleste fra den gamle Højskolesangbog er jo stadig med, hvis man helst vil have dem.
Aftenen vil blive styret med lystig hånd af Kristian Mogensen. Kristian er organist i Klitsognene i Sydthy og er vant til at lede fællessang og sangaftener med godt humør og med sit friske klaverspil.

Sogneaften 16. november 2022 kl. 19.30


Mennesker bag ringmuren.


I det topsikrede Enner Mark Fængsel ved Horsens afsoner de indsatte fængselsstraffe fra nogle få år til livstid og forvaring. At være præst i denne sammenhæng rummer en række særlige udfordringer og indebærer nødvendige teologiske overvejelser omkring skyld og straf, håb og længsel. Hvordan påvirker det et menneske at skulle afsone i et sådant fængselsmiljø med en ofte lang dom for alvorlig kriminalitet? Hvordan kan man opretholde kontakt til familien udenfor og forberede sig på en dag at skulle ud i friheden?
I foredraget fortæller Jesper Birkler om den ofte barske hverdag blandt rockere og bandemedlemmer, drabsmænd, narkohandlere, røveridømte, voldsmænd og terrordømte – en hverdag, som er meningsfuld og teologisk udfordrende!
Jesper Birkler er cand. theol. fra Aarhus Universitet og har været sognepræst 1980-1998 i Grædstrup/Vinding/Bryrup/Vrads, 1998-2011 ved Vor Frue Kirke i Aarhus og 2011-2020 fængselspræst i Enner Mark Fængsel ved Horsens.