Kirkekor

Nykøbing Mors Kirke


Hvad får du ud af at være sanger


Lærer hvordan du bedst udnytter dit sanger instrument, og udfordre egne kreative og kunstneriske muligheder i musik.


Får kendskab til stemmeteori, der er et godt redskab, når du går til eksamen, skal holde oplæg eller undervise.


Får udfordring der kan tælle med i dit CV


Bliver en del af et hyggeligt fællesskab.


Kan synge enstemmig og flerstemmig musik på et solidt musikalsk niveau.


Får en god basis sangteknik.


Bliver trænet i at læse noder, rytmer og orientere sig i et nodebillede.


Får stor kultur indsigt, og får kendskab til musik indenfor forskellige stilarter.


Får udviklet gehør og musikalitet.


Deltager i arrangementer sammen med dygtige dirigenter og musikere.


Giver mulighed for at søge arbejde som sanger i de større byer sideløbende med en videregående studier.


Tjener løn samtidig med at du udvikler dig som sanger og musiker.


Tidsmæssig overkommelig arbejdsmængde, som passer godt sammen med skole arbejde. 


Du bliver dygtigere til at spille på dit instrument, når du er sanger.


Kirkekor


Nykøbing Mors Kirkes kor synger med ved alle gudstjenester og vielser i Nykøbing Mors Kirke.


Udover at understøtte menighedens sang til gudstjenester og kirkelige handlinger synger kirkekoret enstemmige og flerstemmige korsatser samt synger sammen med professionelle sangere og musikere ved gudstjenester og koncerter.Kirkekoret øver torsdag fra kl. 15.45-17.15 i korlokalet, Kirkecenteret.


Korprøverne og de kirkelige tjenester er lønnet.


Vil du være med i kirkens kor?


Alle fra 15 år, som er interesseret i at synge i kirkekoret, kan søge om optagelse i kirkekoret.

Kontakt organist Birgitte Bonde på                                 tlf. 61 22 31 09 eller mail bibo@km.dk for yderligere oplysninger

Tidligere sanger fortæller.....


Sofie Havskov Jensen, om det at være sanger ved kirken:


Som sanger i Sct. Clemens kirkekor gives en god basis i sangteknik, samt kendskab til musikteori og gode redskaber til at forbedre sig som sanger.

Derudover medfølger et kendskab til den danske sangskat, som strækker sig over en bred spændevidde; alt fra salmer, komponister og andre værker hører under repertoiret, klassiske som moderne satser.

Vigtigst følger også et stærkt musikalsk fællesskab med, som danner et dynamisk og motiverende grundlagTrine:Man får en masse teknikværktøj til at forbedre sin muskulære hukommelse samt musikale præstation. Derudover får man en masse erfaring med nodelæsning, hørelære samt store musikalske udfordringer. Det kan f.eks. være 3 eller 4. kor eller solosang. Alt i alt er det rigtig fedt at være med i koret både i forhold til det musikpraktiske, men specielt også det fællesskabsmæssige.Anne Sofie:Det fede ved at gå til kor er, at jeg har lært min krop og stemme at kende for alvor.Anne:Gode kollegaer - God sangteknik

Musikundervisning (som virkelig kan bruges, hvis man har musik på A niveau). God løn.