Folkekirkens Familiestøtte

Nykøbing Mors Kirke

Folkekirkens Familiestøtte


Nykøbing Mors sogn er medejere af Folkekirkens Familiestøtte.


Folkekirkens Familiestøtte er et tilbud om støtte til forældre med børn i alderen 0-17 år.


Folkekirkens Familiestøtte yder støtte til forældre, der har brug for støtte i hjemmet til at skabe bedre trivsel for deres børn. Målet med støtten til forældrene er, at børn skal trives godt i deres hjem.


 


Folkekirkens Familiestøttes tilbud


Mange familier oplever perioder, hvor det er vanskeligt at være forældre af forskellige grunde. Og her vil Folkekirkens Familiestøtte gerne støtte forældrene - samboende eller fraskilte - i at skabe trivsel for børnene.


Fokusområderne i indsatsen er meget forskellige fra familie til familie og afhænger af forældrenes behov for hjælp og deres ønske om støtte.


Gennem kontakt til den lokale koordinator kan forældre få støtte til at skabe trivsel i hjemmet gennem vores forskellige tilbud:


Frivillig forældreven i hjemmet, som kommer regelmæssigt i en periode og støtter forældre i de udfordringer, de selv oplever som et problem. Det kan for eksempel være struktur i hverdagen, konflikthåndtering, sparring om opdragelse eller andre udfordringer.Målgruppe


Målgruppen i Folkekirkens Familiestøtte er almindelige børnefamilier med børn i alderen 0-17 år, som ønsker støtte til at få tingene til at fungere bedre i hjemmet.


Center for Folkekirkens Familiestøtte tilbyder støtte til familier uafhængigt af politiske og religiøse overbevisninger. Vi kan dog ikke tilbyde hjælp til familier, som har så store udfordringer, at det er kommunens ansvar og opgave at hjælpe familien. Støtten kan heller ikke tilbydes familier, hvor der er udfordringer med misbrug, vold eller svære psykiske sygdomme.


 


Frivillige forældrevenner


Det er frivillige, som støtter forældrene i hjemmet.  Frivillige forældrevenner har tid og lyst til at gøre en forskel i en børnefamilie, har situationsfornemmelse og kan lide at snakke med mennesker. Forældrevenner har gennemgået et introduktionsforløb, og er i løbende dialog med koordinatoren. Kontakt koordinatoren, hvis du er interesseret i at blive forældreven.


 


Få hjælp i din familie


Du kan som forælder få støtte, hvis du/I ønsker det. Folkekirkens Familiestøtte kan støtte op om mange af forældrenes daglige udfordringer. Støtten til dig og din eventuelle ægtefælle aftales med koordinatoren og sker med respekt for dine/jeres værdier og ud fra dine/jeres ønsker. Koordinatoren følger løbende op på, om du får den støtte, som er aftalt, og som du har brug for.


 


Kontakt lokal koordinator


Ulla Andersen

Tlf.: 51341175

E-mail: ufa@km.dk