Skip to main content

Søndag d. 11. juni afsløres en ny skulptur på kirkegården. Vi indleder med gudstjeneste i kirken kl. 10, hvor prædikant er biskop Thomas Reinholdt Rasmussen. Efter gudstjenesten mødes vi på kirkegården, hvor biskoppen vil afsløre den nye skulptur kl. 12. Efter afsløringen er menighedsrådet vært ved en sandwich samt drikkevarer.

Den nye skulptur på kirkegården er lavet af Gitte og Michael Røntved, som vandt konkurrencen, menighedsrådet udskrev tidligere på året. Pengene til den nye skulptur kommer fra Harry Møller Olsens fond. Harry Møller Olsen var medarbejder på kirkegården, og ved sin død donerede han 700.000 kr. til Nykøbing Kirke. Fonden skulle blandt andet bruges til kunst og ting, som kunne være til gavn og nytte for kirken og menigheden.

Vi håber at se mange til gudstjenesten samt afsløring af den nye skulptur søndag d. 11. juni – vi satser på godt vejr, så vel mødt!

Leave a Reply