Konfirmation

Nykøbing Mors Kirke

Konfirmation 2019:


Søndag d. 28. april kl. 9.00 v/Astrid Glargaard


Søndag d. 28. april kl. 11.00 v/Astrid Glargaard


Lørdag d. 4. maj kl. 9.00      v/Lars Højlund


Lørdag d. 4. maj kl. 11.00 v/Joan Amlie Holck

_______________________


Konfirmation 2020:


Lørdag d. 25. april kl. 10.00

Søndag d. 26. april kl. 10.00

Lørdag d. 2. maj kl. 10.00

Søndag d. 3. maj kl. 10.00

_______________________


Konfirmation 2021:


Lørdag d. 24. april kl. 10.00

Søndag d. 25. april kl. 10.00

Lørdag d. 1. maj kl. 10.00

Søndag d. 2. maj kl. 10.00


Konfirmation


Konfirmation er det tidspunkt, hvor Gud bekræfter sit ja til dig, og siger at han holder, hvad han lovede til din dåb. Konfirmation betyder derfor, at Gud bekræfter sit forhold til dig, som blev oprettet i din dåb.

Som døbt skal du på vejen mod at blive voksen også selv tage stilling til din dåb. Ved konfirmationen gentager du det ja, som blev sagt på dine vegne ved barnedåben.

Med konfirmationen er kirken med til at markere, at de børn, som blev døbt, nu er blevet til unge mennesker.Tro og konfirmation


Skal man være helt sikker og tro på en bestemt måde, før man kan sige "ja" til at blive konfirmeret? Nej, når det gælder tro, kan vi aldrig være helt sikre. Det handler om at turde tro og håbe og elske.


Tro kan ikke måles eller vejes, derfor kan man heller ikke sige, at nogle er meget eller lidt kristne. Vi er kristne, når vi er døbt. I dåben får vi at vide, at vi har Guds kærlighed altid. Konfirmationen er et ja til dåben og ja tak til at have Gud med i sit liv.


Vi tror hver især på vores måde. Det bliver vi ved med, også når vi er konfirmeret. Du behøver ikke at vide, om du vil konfirmeres, inden du begynder at gå til præst.


Konfirmationsforberedelse


Det er frivilligt at blive konfirmeret. Men hvis du gerne vil konfirmeres skal du være døbt og have fulgt konfirmationsforberedelsen; gået til præst, som mange kalder det.


I konfirmandforberedelsen læser vi i Bibelen, synger salmer, lærer Fadervor og trosbekendelsen, undrer os sammen over livets store spørgsmål, maler, danser, ser film, tager på udflugt og meget mere.


Konfirmationsforberedelse ved Nykøbing Mors Kirke foregår i Kirkecenteret og i kirken. Klik her for at se en plan over mødegange og tilmeld dig FaceBook-siden for konfirmander og deres forældre 2018 - 2019her


Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst 10 gudstjenester med en voksen inden din konfirmation.

 

Sådan foregår selve konfirmationen


Konfirmationer ved Nykøbing Mors Kirke foregår som udgangspunkt den sidste weekend i april og den første weekend i maj.


Til konfirmationsgudstjenesten går præst og konfirmander sammen ind i og ud af kirken i procession. Konfirmanderne skal den dag sidde på en stol ud for en bænkerække, hvor forældre, søskende og bedsteforældre kan sidde.

Konfirmationsgudstjenesten er en almindelig gudstjeneste, dog uden altergang. Efter prædikenen foregår selve konfirmationsritualet ved, at alle konfirmanderne kommer op til alteret, hvor de knæler, får læst deres skriftord og siger Fadervor sammen.

Vi øver konfirmationsritualet som en del af konfirmandforberedelsen, så ingen er i tvivl på den store dag.


Konfirmation 2019:


Navneliste nederst på siden.

Indskrivning til       konfirmation i 2020:


Se længere nedad på denne side.

Information til konfirmander, der bor i Nykøbing Mors, Tødsø, Alsted og Sdr. Dråby sogne, og derfor skal gå til konfirmationsforberedelse ved Nykøbing Kirke og konfirmeres i Nykøbing, Tødsø, Alsted eller Sdr. Dråby Kirke i foråret 2020


Kære kommende konfirmander og forældre


Som følge af persondataforordningen fra maj 2018 er vi nødsaget til at ændre proceduren for indskrivning til konfirmation i Nykøbing kirke, samt Tødsø, Alsted og Sdr. Dråby kirker. Bor man i Nykøbing sogn og skal konfirmeres i 2020, skal man følge undervisningen i Nykøbing sogn.

Også i det kommende skoleår skal konfirmander fra Tødsø, Alsted og Sdr. Dråby sogne ligeledes følge konfirmandundervisningen i Nykøbing, men kan naturligvis blive konfirmeret i hjemsognet.


Indskrivning til konfirmation i Nykøbing kirke, Tødsø, Alsted, Sdr. Dråby kirke i foråret 2020 foregår ved personligt fremmøde, af mindst en forælder, i Nykøbing Kirkecenter, Kirkegade 2, 7900 Nykøbing Mors:


Torsdag d. 16. maj 2019 kl. 16.00-18.00


eller


Tirsdag d. 21. maj 2019 kl. 16.00-18.00


Ved indskrivningen tilmelder man sig den dato og tidspunkt for konfirmation, som man ønsker – dog, kan der max. være 22 konfirmander til hver konfirmation.

Der er mulighed for at vælge mellem følgende datoer:


Nykøbing Mors kirke lørdag d. 25. april 2020 kl. 10.00


Nykøbing Mors kirke søndag d. 26. april 2020 kl. 10.00


Nykøbing Mors kirke lørdag d. 2. maj 2020 kl. 10.00


Nykøbing Mors kirke søndag d. 3. maj 2020 kl. 10.00


Tødsø kirke søndag d. 3. maj 2020 kl. 10.30 - undervises af Joan Amalie Holck


Alsted kirke lørdag d. 25. april 2020 kl. 10.30 - undervises af Joan Amalie Holck


Sdr. Dråby kirke søndag d. 10. maj 2020 kl. 10.30 - undervises af Joan Amalie Holck


Vi kan ikke garantere, at man får den dato, man måtte ønske, da tilmelding for den enkelte dato lukker, når der er tilmeldt 22 konfirmander. Hav derfor gerne udvalgt to af de angivne datoer, når I møder op til indskrivningen.


Venlig hilsen

Astrid Glargaard, Joan Amalie Holck, Lars Højlund og Anita Munkholm Sørensen


Konfirmationer i Nykøbing Mors Kirke 2019


Søndag d. 28. april kl. 9.00 v/Astrid Glargaard


Alberte Willaume Pedersen

Anna Lund Mikkelsen

Anna Reinholdt Mogensen

Caroline Marie Gade-Larsen

Ditte Nør Agerholm

Emma Karen Birkeholm

Joanna Vingaard Jensen

Julie Toft

Laura Brandhøj Røgen

Lea Rustin Jensen

Lærke Kristensen Hedegaard

Mathilde Dahlgaard

Nanna Mikkelsen Vilsgaard

Silja Haaning Kjeldgaard

Anders Houmøller Sørensen

Anton Overgaard Eriksen

Christoffer Johannes B. Attermann

Gustav Furbo

Gustav Overgaard Eriksen

Jens Erik Søndergård Rughave

Lucas Ussing Thinggaard Cointe

Mikkel Eske Østervig Bertelsen

Oliver Hallager Nielsen

Oscar Bang Jespersen

Oskar Svane VestergaardSøndag d. 28. april kl. 11.00 v/ Astrid Glargaard


Agnes Hunnerup Østergaard

Agnes Jensen Hyldig

Amalie Nielsen

Hanna Abildgaard Jensen

Hannah Stenfeldt Stampe

Ida Hylleberg

Ingrid Marie Hove Krog

Josefine Bønding

Kirstine Abildgaard Jensen

Laura Amalie Clausen

Lærke Lucia Andreasen

Marie Plougmann Kristensen

Naya Daniel Jensby-Pedersen

Signe Emilie Astrup Madsen

Signe Norup Tolmer

Anton Lank Andersen

Christoffer Uhre Klitgaard

Gabriel Korsgaard

Gustav Dissing Molnit

Lau Haaning Kristensen

Magnus Attermann

Oliver Færch NielsenLørdag d. 4. maj kl. 9.00 v/Lars Højlund


Anna Haich Søgaard

Emilie Glintborg Kjeldgaard

Freja Cecilie Larsen Johansen

Kathrine Højgård Bang Jensen

Kathrine Korsgaard

Mie Hyldig Kristensen

Natalie Furbo

Siw Julie Bisgård Adamsen

Anton Houe

Anton Mogensen

Casper Nørgaard Jensen

Christoffer Thorgaard Bak

Daniel Røntved Jensen

Frederik Lynggaard Jensen

Hubert Sylwester Placzkowski

Jeppe Oliver Rosenkrantz Simonsen

Lasse Østergaard

Lukas Haich Søgaard

Mads Lehm Bæk Pedersen

Magnus Buchhave

Mathias Hilbo Jensen

Matias Beck Nielsen

Niclas Dybdahl Jensen

Peter Thorsteinsson RønLørdag d. 4. Maj kl. 11.00 V/Joan Amalie Holck


Astrid Spurre Therkildsen

Emma Marie Bækkedal

Freya Højriis Jensen

Kitija Harlinska

Klara Hensberg

Marie Tange Andersen

Rikke Agerholm

Savannah Berthe Jacobsen

Sofie Søndergaard Nielsen

Anders Soelberg Petersen

Daniel Jae Kristiansen

Hjalte Tøttrup Sørensen

Jonas Bach Holde

Marcus Bæk Christensen

Marcus Have Nielsen

Nicklas Hornskov Bæk

Rasmus Dam Tonsgaard

Simon Leonharder Dam Kristensen

Victor Marinus Timmers