Konfirmation

Nykøbing Mors Kirke

Konfirmation 2020:


Lørdag d. 25. april kl. 10.00

Søndag d. 26. april kl. 10.00

Lørdag d. 2. maj kl. 10.00

Søndag d. 3. maj kl. 10.00

_______________________


Konfirmation 2021:


Lørdag d. 24. april kl. 10.00

Søndag d. 25. april kl. 10.00

Lørdag d. 1. maj kl. 10.00

Søndag d. 2. maj kl. 10.00


Konfirmation


Konfirmation er det tidspunkt, hvor Gud bekræfter sit ja til dig, og siger at han holder, hvad han lovede til din dåb. Konfirmation betyder derfor, at Gud bekræfter sit forhold til dig, som blev oprettet i din dåb.

Som døbt skal du på vejen mod at blive voksen også selv tage stilling til din dåb. Ved konfirmationen gentager du det ja, som blev sagt på dine vegne ved barnedåben.

Med konfirmationen er kirken med til at markere, at de børn, som blev døbt, nu er blevet til unge mennesker.Tro og konfirmation


Skal man være helt sikker og tro på en bestemt måde, før man kan sige "ja" til at blive konfirmeret? Nej, når det gælder tro, kan vi aldrig være helt sikre. Det handler om at turde tro og håbe og elske.


Tro kan ikke måles eller vejes, derfor kan man heller ikke sige, at nogle er meget eller lidt kristne. Vi er kristne, når vi er døbt. I dåben får vi at vide, at vi har Guds kærlighed altid. Konfirmationen er et ja til dåben og ja tak til at have Gud med i sit liv.


Vi tror hver især på vores måde. Det bliver vi ved med, også når vi er konfirmeret. Du behøver ikke at vide, om du vil konfirmeres, inden du begynder at gå til præst.


Konfirmationsforberedelse


Det er frivilligt at blive konfirmeret. Men hvis du gerne vil konfirmeres skal du være døbt og have fulgt konfirmationsforberedelsen; gået til præst, som mange kalder det.


I konfirmandforberedelsen læser vi i Bibelen, synger salmer, lærer Fadervor og trosbekendelsen, undrer os sammen over livets store spørgsmål, maler, danser, ser film, tager på udflugt og meget mere.


Konfirmationsforberedelse ved Nykøbing Mors Kirke foregår i Kirkecenteret og i kirken. Klik her for at se en plan over mødegange og tilmeld dig FaceBook-siden for konfirmander og deres forældre 2018 - 2019her


Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst 10 gudstjenester med en voksen inden din konfirmation.

 

Sådan foregår selve konfirmationen


Konfirmationer ved Nykøbing Mors Kirke foregår som udgangspunkt den sidste weekend i april og den første weekend i maj.


Til konfirmationsgudstjenesten går præst og konfirmander sammen ind i og ud af kirken i procession. Konfirmanderne skal den dag sidde på en stol ud for en bænkerække, hvor forældre, søskende og bedsteforældre kan sidde.

Konfirmationsgudstjenesten er en almindelig gudstjeneste, dog uden altergang. Efter prædikenen foregår selve konfirmationsritualet ved, at alle konfirmanderne kommer op til alteret, hvor de knæler, får læst deres skriftord og siger Fadervor sammen.

Vi øver konfirmationsritualet som en del af konfirmandforberedelsen, så ingen er i tvivl på den store dag.


Indskrivning til      konfirmation i 2020:


Se længere nedad      på denne side.

OBS!!!!! Alle pladser på holdene til konfirmation lørdag d. 25. april og lørdag d. 2. maj, er optaget! Der er ledige pladser på holdene til konfirmation søndag d. 26. april og søndag d. 3. maj. Kontakt en af præsterne for indskrivning.Information til konfirmander, der bor i Nykøbing Mors, Tødsø, Alsted og Sdr. Dråby sogne, og derfor skal gå til konfirmationsforberedelse ved Nykøbing Kirke og konfirmeres i Nykøbing, Tødsø, Alsted eller Sdr. Dråby Kirke i foråret 2020


Kære kommende konfirmander og forældre


Som følge af persondataforordningen fra maj 2018 er vi nødsaget til at ændre proceduren for indskrivning til konfirmation i Nykøbing kirke, samt Tødsø, Alsted og Sdr. Dråby kirker. Bor man i Nykøbing sogn og skal konfirmeres i 2020, skal man følge undervisningen i Nykøbing sogn.

Også i det kommende skoleår skal konfirmander fra Tødsø, Alsted og Sdr. Dråby sogne ligeledes følge konfirmandundervisningen i Nykøbing, men kan naturligvis blive konfirmeret i hjemsognet.


Indskrivning til konfirmation i Nykøbing kirke, Tødsø, Alsted, Sdr. Dråby kirke i foråret 2020 foregår ved personligt fremmøde, af mindst en forælder, i Nykøbing Kirkecenter, Kirkegade 2, 7900 Nykøbing Mors:


Torsdag d. 16. maj 2019 kl. 16.00-18.00


eller


Tirsdag d. 21. maj 2019 kl. 16.00-18.00


Ved indskrivningen tilmelder man sig den dato og tidspunkt for konfirmation, som man ønsker – dog, kan der max. være 22 konfirmander til hver konfirmation.

Der er mulighed for at vælge mellem følgende datoer:


Nykøbing Mors kirke lørdag d. 25. april 2020 kl. 10.00


Nykøbing Mors kirke søndag d. 26. april 2020 kl. 10.00


Nykøbing Mors kirke lørdag d. 2. maj 2020 kl. 10.00


Nykøbing Mors kirke søndag d. 3. maj 2020 kl. 10.00


Tødsø kirke søndag d. 3. maj 2020 kl. 10.30 - undervises af Joan Amalie Holck


Alsted kirke lørdag d. 25. april 2020 kl. 10.30 - undervises af Joan Amalie Holck


Sdr. Dråby kirke søndag d. 10. maj 2020 kl. 10.30 - undervises af Joan Amalie Holck


Vi kan ikke garantere, at man får den dato, man måtte ønske, da tilmelding for den enkelte dato lukker, når der er tilmeldt 22 konfirmander. Hav derfor gerne udvalgt to af de angivne datoer, når I møder op til indskrivningen.


Venlig hilsen

Astrid Glargaard, Joan Amalie Holck, Lars Højlund og Anita Munkholm Sørensen