Sogneaften

Nykøbing Mors Kirke

Sogneaften torsdag d. 24. januar kl. 19.00

 

 

Torsdag d. 24. januar kl. 19.00 får vi i Nykøbing Kirkecenter besøg af Elly Hansen, Birte Aarup og Hans Henrik Larsen, der siden 2008 har turneret med deres foredrag, der hedder "Ord og toner i fugleperspektiv". De har truffet hinanden i Vestervig, Agger og Hurup kirker som henholdsvis kirketjener, kirkesanger og organist. Elly og Hans Henrik er bidt af en gal fugl og ivrige fotografer, medens Birte er interesseret i sange og digte. Fuglene har inspireret digtere gennem alle tider. Der findes derfor et righoldigt materiale af sange og digte, som beskriver fuglene, og hvert foredrag er målrettet årstidens og egnens fugle. Velkommen til en spændende aften, hvor publikum inviteres til at synge med på sangene, ligesom fuglenes egen sang præsenteres. Det hele krydres med lidt fuglefakta samt en masse billeder.

Kaffe til 25 kr.

 

 

 

Sogneaften mandag d. 4. februar kl. 19.30

 

Sogneaften fælles med KFUM&K Voksenarbejde på Mors 4. februar kl. 19.30 i kirkecenteret

 

Vi får besøg af Jørn Braüner fra Herlev. Jørn Bräuner er blandt andet kendt fra de små stykker, han skriver på Facebook under ’Præsten og Psykologen’.

Aftenens tema er fra hans bog ”Stå stærk i stormen”.

Pris: 50 kr. inkl. kaffe og brød

 

 

 

Sogneaften tirsdag d. 19. februar kl. 19.30

 

”MATADOR OG KRISTENDOM – 24 FORTÆLLINGER OM VORT LIV”

 

Den folkekære tv-serie Matador er omdrejningspunkt for en ny bog om kristne værdier, som de afspejler sig i hverdagen. For nok er der alle intrigerne og magtkampene, side om side med sladderen i Korsbæk, som vi spejler os i – men under det hele ligger den varme og forløsende humor, der gør, at vi trods alt rummer og ser hinanden, som dem vi er – på trods af alle skel – for humoren er i sit væsen beslægtet med evangeliet.

Valgmenighedspræst Ronald Ris-

vig fortæller uddybende og levende om nye vinkler på Matador.

Kaffe til 25 kr.